PREZRAČEVALNI SISTEM AERONOM WS 250

Trenutno se nahajate:

Prezračevalne naprave WS 250

Prezračevalni sistem Aeronom WS 250Kompakten prezračevalen sistem z zelo učinkovitim izmenjevalcem temperature odpadnega zraka, certificiran od Pasivne hiše-Inštituta v Darmstadtu.
 • inteligentno krmiljenje skrbi za želeno bivalno klimo
 • visoka učinkovitost izmenjevalca temperature skrbi za nizko porabo in stroške
 • enakomeren zračni pretok skrbi za prihranek časa in stroškov

Možnost uporabe

Pisarne, čakalni prostori, varčne hiše, enodružinske hiše, dnevni prostor

Grafična ponazoritev

 1. Stopnja 1: 100m3/h
 2. Stopnja 2: 150m3/h
 3. Stopnja 3: 250m3/h

Skica

Mere v [mm]

 1. Odtok izrabljenega zraka (na prosto)
 2. Dotok svežega zraka (v prostor)
 3. Odtok izrabljenega zraka (iz prostora)
 4. Dotok svežega zraka (od zunaj)
 5. Električni priključek
 6. Priključek za kondenz

Tehnični podatki

Naprava WS 250
Pretočen volumen 100m3/h / 150m3/h / 250m3/h
Obrati 2.070 o/min
Krmiljenje obratov -
Napajanje Izmeničen tok
Napetost 230V
Napetostna frekvenca 50 Hz / 60 Hz
Moč (električna) 30W / 50W / 95W
Maksimalna moč (električna) 130W
I max 6,9 A / vključno z varovanjem pred zmrzaljo
Varnosten način (IP) 00
Električna povezava Šuko
Namestitvena lokacija Klet / kurilni prostor / shramba
Ohišje Pločevina, pocinkano
Barva Bela, podobno RAL 9010
Teža 80kg
Razred filtra G4 / F7
Velikost priključka 160 mm
Temperatura pretoka pri I max 50°C
Izkoristek temeperature porabljenega zraka 92%
Princip izmenjevalca Križno – nasproten tok
Priglasitvena številka Z-51.3-104
Sortiment K
EAN 4012799950509
Številka artikla 0095.0050

Hrupnost

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Skupna Glasnost
LWA2, Stopnja 2 (dB(A)) 29 34 29 33 24 22 20 16 38
LWA5, Stopnja 2 (dB(A)) 28 37 39 40 40 40 34 26 48
LWA6, Stopnja 2 (dB(A)) 18 27 26 31 39 26 17 8 41

LWA2 = Hrupnost ohišja
LWA5 = Hrupnost dovodnega zraka
LWA6 = Hrupnost odvodnega zraka
Izmerjeno pri V: 15m3/h (<30Pa)

Shema elektro vezave WS 250


E1 - senzor tlaka / Filter
E2 - CO2-opozorilnik / rele (potencialno prost kontakt)
E3 - krmilnik kvalitete zraka EAQ 10/1 / (potencialno prost kontakt)
E4 - senzor vlage, Higrostat HY 5
E5 - obstoječe dodatno gretje, žična premostitev (opcijsko) (pri eksternem dodatnem gretju, povezati E5 premostitev)
E6 - eksterno toplotno tipalo T2, žična premostitev (opcijsko) (pri eksternem toplotnem tipalu T2, povezati E6 premostitev)
T1 - toplotno tipalo dovodnega zraka
T2 - eksterno toplotno tipalo (opcijsko)
T3 - toplotno tipalo vpihovanega zraka
T4 - sobno tipalo izrabljenega zraka
K5 - preklopno stikalo za dodatno eksterno gretje
S1 - varnostno stikalo / sprožitev preko krmilne konzole
ZH - dodatno eksterno gretje (opcijsko)
M1 - ventilator dovodni zrak
M2 - ventilator izrabljen zrak
M3 - pozicijski motor obhodne lopute
ST - preklopni del, omrežni preklopnik
LT - močnostni del
FH - gretje protizmrzalne zaščite
BE - krmilna enota
G - ohišje
E - vrivek, vrinjeni del
O - opcijsko

WS 250 z električnim grelcem zraka ERH 16-2


E5 - povezati E5 premostitev, pripravljeno za dodatno eksterno gretje
T4 - sobno tipalo v krmilni napravi WS 250. Potreba ogrevanja se določi s pomočjo obstoječe sobne temperature (T4) in želene sobne temperature
LW 9 - tipalo pretoka v dovodnem kanalu
K1 - prenapetostna zaščita US 16
ETL 16 P - elektronski regulator toplote
FL 30 P - kanalno tipalo v dovodnem kanalu
FR 30 P - sobno tipalo z želeno temperaturo
ERH 16-2 - električni grelec zraka
BE - krmilna enota
WR 3223 - prenapetostna zaščita
ZH - dodatna eksterno gretje vklop/izklop
O - opcijsko
SW - želena vrednost
K - kodiranje
N - nočno stanje
S - senzor
pK - E2-E4 potencialno prosti kontakti!
 1. eksteren kanalno tipalo in interno tipalo z želeno temperaturo v ETL16P
 2. eksterno sobno tipalo in tipalo z želeno temperaturo
 3. eksterno kanalno tipalo in eksterno tipalo z želeno temperaturo
 4. interno sobno tipalo in interen tipalo z želeno temperaturo v ETL16P

Opis produkta

Funkcije

Toplotni izmenjevalec

WRG-Ventilator

Napotki za montažo

Električni priključek

Protizmrzalna zaščita

Priključek za kondenzat